Medische missie Kenya 2015

Stichting Time To Help heeft in samenwerking met KYM en Afya International Hospital tussen 13-24 februari 2015 een medische missie gerealiseerd.

Het Nederlandse team van Time To Help bestond uit 38 personen, waarvan 22 artsen, andere zorgwerkers en 16 vrijwilligers.

In het ziekenhuis werden behandelingen gerealiseerd op de volgende gebieden: oogheelkunde, geriatrie, psychiatrie, urologie, kindergeneeskunde, tandheelkunde, huisartsenzorg en verloskunde. In het ziekenhuis hebben 239 personen medische onderzoeken en behandelingen gekregen.

Tegelijkertijd ging een groep huisartsen, verloskundigen en verpleegkundigen medische screenings uitvoeren in weeshuizen, school en dorpen. In totaal zijn drie weeshuizen, drie scholen en vier dorpen bezocht. 900 personen hebben hun medische vragen kunnen stellen aan onze hulpverleners.

In totaal zijn er bij 1139 inwoners van Kenia medische onderzoeken, laboratorium onderzoeken of echografie gedaan.

Verder zijn er 7 cataract operaties gedaan en 4 kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd. Medicijnen ter waarde van 4000 € zijn aan arme patienten gratis verstrekt.

Time To Help Nederland heeft aan het ziekenhuis een ECG apparaat, een defibrillator, foetale monitor, IC monitor, mobiele ventilator en onderdelen voor deze apparaten en verschillende medische hulpmiddelen geschonken. Deze apparaten hadden een materiele waarde van ongeveer 13.000 €. De apparaten hebben we gebruikklaar gemaakt en samen in gebruik genomen.

Timetohelp Nederland heeft bemiddeld dat een bedrijf producten als cataract lenzen, phaco vloeistoffen en andere benodigdheden heeft geschonken. Hiermee kunnen 670 operaties gedaan worden.

Ook dit is gedaan tijdens deze missie:

– Aan 2150 personen zijn er schoolgerief, kleding, voedsel en cadeaus uitgedeeld.

– 6 koeien zijn geslacht en het vlees is uitgedeeld aan de bewoners van de weeshuizen, scholen en dorpen.

– Aan 1000 weeskinderen is een warme maaltijd verstrekt.

– Aan een school is schoolgerief t.w.v. 750 € geschonken.

– Aan een dorpsschool is 1200 € gedoneerd.

– Aan het ziekenhuis is 2000 € gedoneerd.

Tot slot is er een protocol voorgesteld dat de medische kosten van de bewoners van de betreffende weeshuizen en scholen gedurende 1 jaar door timetohelp gesponsord zal worden. Nadere informatie hierover volgt.

U heeft een lange reis getrotseerd en bent hier naartoe gekomen. U heeft veel inzet getoond en deze hulp geboden. Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Wij wensen u het allerbeste,

Team Afya International Hospital