ANBI

Stichting Time To Help is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het voor u fiscaal extra aantrekkelijk om ons financieel te steunen. Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie over ANBI.

Stichting Time to Help Nederland
Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam
info@timetohelp.nl

IBAN:   NL09INGB0007135178
BIC: INGBNL2A
Inschrijvingsnummer Kvk 55404073
RSIN/Fiscaal nummer: 851692357

JAARREKENINGEN