Hulp aan Beiroet

De enorme explosie, de economische crises, het coronavirus en de opvangvan vluchtelingen rond de stad in Beiroet maken de situatie ondraaglijk.Slachtoffers moeten eerst voor hun basisbehoefte (eten, drinken,slaapplek, veilige omgeving) zorgen, om te kunnen overleven. Samen eendruppel op de gloeiende plaat voor de slachtoffers van de enorme explosiein Beiroet?In samenwerking met een lokale liefdadigheidsorganisatie in Beiroethebben we uw steun nodig om mensen in nood te kunnen helpen.

Iedere euro is waardevol. Help jij mee?