ALGEMEEN KIND EN EDUCATIE

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én voor een samenleving van de toekomst. Een kind dat onderwijs krijgt, krijgt mooie kansen voor de toekomst. Naast het bieden van onderwijs is aandacht erg van belang, een daad van liefde. Alles wat je aandacht geeft groeit. En wij willen kinderen blij zien opgroeien in een gezonde omgeving waar kinderen zich waardevol voelen. Een wereld met zeggenschap over hun eigen leven, dromen en wensen.

Voor het creëren van kansen voor de toekomst ondersteunen wij duurzame projecten gericht op de ontwikkeling van schoolgaande kinderen en jongeren. Zo steunen wij weeskinderen in weeshuizen en gezinnen, verbouwen weeshuizen/scholen, ondersteunen kinderen door het bieden van een vakopleiding en voorzien kinderen in schoolmatariaal en voedselhulp.

Steun een wees
Voor blijvende verbeteringen en stabiliteit in de levenssituatie van wees- en kwetsbare kinderen zorgen wij voor weeskinderen in verschillende landen en helpen wij op een persoonlijke manier. Een jaar lang een kind steun bieden m.b.v. kindsponsoring. Stichting Time to Help zorgt voor de basisbehoeften (voedsel, onderwijs en onderdak) van en jij bent betrokken bij het leven van je adoptiekind. Het sponsorschap biedt de mogelijkheid voor het weeskind om in zijn eigen omgeving op te groeien.

Renovatie schoolgebouw
Om de kinderen de zorg en educatie te geven in een gezonde omgeving voor  persoonlijke groei zetten wij ons in voor het verbeteren en renoveren van weeshuizen en schoolgebouwen in slechte omstandigheden. Zo dragen wij zorg voor de verbetering van het schoolgebouw en zorgen zo voor de basisbehoeften van een kind.

Leerwerkplek Jongeren
Een duurzame oplossing voor het armoedeprobleem. Met de leerwerkplek willen we ervoor zorgen dat, met name jongeren zelfstandig een toekomst op kunnen bouwen en op eigen kracht in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Ik spaar voor voor jou!
Een liefdadigheidsproject van kinderen voor kinderen; ‘Ik spaar voor jou’. Dit project wordt uitgevoerd door onze kinderen voor kinderen in arme landen om hun toekomstperspectief te verbeteren. Kinderen sparen zelf geld ter ondersteuning van diverse initiavieven als kind-, educatie- en waterprojecten.

Wilt u meer informatie en/of ook een steentje bijdragen? Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 766 66 66 of stuur een email naar info@timetohelp.nl

Doneer nu

Naam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Project

Bericht

Bedrag €*