Offer / Kurban Campagne 2015

Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het offerfeest en worden de landen bekengemaakt waar de offerdonaties naartoe zullen gaan.

Samen met partnerorganisaties, lokale overheden, verenigingen, gemeenten en gemeenschappen gaan weken van te voren de voorbereidingen van start; Zo worden er afspraken gemaakt met slachthuizen en worden de dieren voor de offer zorgvuldig uitgekozen; Hulpbehoeftige mensen worden in dorpen en wijken in kaart gebracht, waar vervolgens het offervlees aan wordt geleverd.

Wij geloven in een beter wereld en willen iedereen op de wereld bereiken die hulp nodig heeft. Help ons dit doel te bereiken. Namens u brengen we graag uw offer bij hen die het het hardst nodig hebben.

Een offerdier kost €120,-

Doneer nu o.v.v. ‘Offerfeest + uw naam en telefoonnummer’

Stichting Time to Help Nederland
IBAN: NL09INGB0007135178

Vermeld bij het doneren van een offerdier a.u.b. altijd de keuze van uw Offer / Kurban (Wajib, Nafl, Adak, Akika etc ), uw naam en e-mail adres in de omschrijving.