Offer/Kurban Campagne 2015

De voorbereidingen voor het offerfeest zijn in volle gang!

Hoe organiseren we het

  1. We bepalen de landen waar we het offer organisaties gaan uitvoeren.
  2. Op de dag vóór het offerfeest gaan de vrijwilligers naar het betreffende land.
  3. Samenwerkende stichtingen of verenigingen begeleiden de vrijwilligers.
  4. Na overeenkomst tussen de samenwerkende stichting en hun gesprekspartners worden de vooruitbetalingen verricht.
  5. Tot aan de laatste dag voor het offerfeest worden alle betalingen verricht.
  6. Vrijwilligers brengen alle nodige gereedschappen voor de uitvoering van het offer met zich mee.
  7. Op eerder geplande gebieden staan de offers klaar en de vrijwilligers voeren de slachting en de verdeling ervan uit.
  8. De desbetreffende stichting of vereniging overhandigt ons alle facturen en documenten van de offers.

Wij geloven in een beter wereld en willen iedereen op de wereld bereiken die hulp nodig heeft. Help ons dit doel te bereiken. Namens u brengen we graag uw offer bij hen die het het hardst nodig hebben.

Een offerdier kost €120,-

Stichting Time to Help Nederland
IBAN: NL09INGB0007135178
BIC:INGBNL2A

Vermeld bij het doneren van een offerdier a.u.b. altijd de keuze van uw Offer / Kurban (Wajib, Nafl, Adak, Akika etc ), uw naam en e-mail adres in de omschrijving.

TTH_Poster_Kurban A3_NL_2