WIE ZIJN WIJ

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in november 2012. Wij zijn een humanitaire hulporganisatie, die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving bij het overwinnen van ziekten, angsten, geweld, armoede en draagt de zorg voor medische centra, noodhulpprogramma’s en het organiseren van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Dit doen wij voor iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

Ook in het thuisfront is het niet altijd even makkelijk voor mensen. Zo houden wij ons naast ontwikkelingshulp ook bezig met armoedebestrijding in Nederland. Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Time to Help – Nederland

SAMEN ZIJN WE STERKER

VISIE & MISSIE

Onze missie is het ondersteunen en voorzien van de primaire behoeftes van mensen in armoede. Wij willen bijdragen aan een directe én structurele verbetering van de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in armoede. Dit doen wij met kleinschalige projecten, die grote resultaten opleveren!

Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een menswaardig bestaan met schoon drinkwater en sanitair, adequate gezondheidszorg, voldoende voeding, onderwijs en mogelijkheid tot zelfontplooiing.

WERKWIJZE

Stichting Time To Help werkt op basis van kleinschalige projecten met lokale partners in verschillende landen en regio’s. Deze partners weten wat er in het land speelt, begrijpen de cultuur en weten hoe ze de lokale bevolking kunnen bereiken en helpen.