Over ons

/Over ons
Over ons 2017-05-30T16:41:58+00:00

Stichting Time to Help Nederland

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in november 2012, als opvolger van stichting All For Life die in juni 2012 was opgericht. Wij zijn een goede doelen organisatie die zich wereldwijd inzet voor ‘Iedereen die hulp nodig heeft’ voor de verbetering van levensomstandigheden van de minderbedeelden in de samenleving door:

  • Het bieden van nood- en medische hulp aan slachtoffers van rampen en oorlogen.
  • Het bieden van hulp aan ontwikkelingslanden op basis van de aanwezige behoeften.
  • Het bieden van hulp op het gebied van medische zorg, onderwijs, voeding en water.
  • Het bieden van hulp aan wees- en verlaten kinderen wereldwijd.

Hoewel stichting Time to Help niet zo lang geleden is opgericht proberen wij ons in te zetten om zowel kwalitatief als kwantitatief succesvolle projecten tot stand te brengen en deze doelstellingen samen met enthousiaste vrijwilligers te verwezenlijken.

Wie zijn wij

1,2 miljard mensen, bijna een kwart van onze wereldbevolking leeft in absolute armoede.
Schoon drinkwater, voldoende voeding en een onderdak is voor deze mensen geen vanzelfsprekendheid. Ook hebben zij vaak geen toegang tot onderwijs, wat het extra moeilijk maakt om te ontsnappen aan deze armoede.

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in november 2012. Wij zijn een humanitaire hulporganisatie, die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving. Dit doen wij voor iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

Ook in het thuisfront is het niet altijd even makkelijk voor mensen. Zo houden wij ons naast ontwikkelingshulp ook bezig met armoedebestrijding in Nederland. Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Onze missie is het ondersteunen en voorzien van de primaire behoeftes van mensen in armoede. Wij willen bijdragen aan een directe én structurele verbetering van de zelfredzaamheid en het toekomst perspectief van mensen in armoede. Dit doen wij met kleinschalige projecten, die grote resultaten opleveren!

Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een menswaardig bestaan met schoon drinkwater en sanitair, adequate gezondheidszorg, voldoende voeding, onderwijs en mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Stichting Time To Help werkt met lokale partners en de bevolking. Tenslotte weten zij als geen ander wat er nodig is en wat werkt. Wij werken samen op basis van kleinschalige projecten in verschillende landen en regio’s.

Er zijn vier hoofdonderwerpen waar wij speciale aandacht voor hebben: Water en Sanitair, Kind en Educatie, Gezondheidszorg en Armoedebestrijding. Binnen deze vier hoofdonderwerpen voeren wij projecten op maat uit. Een project op maat betekent voor ons dat wij altijd vraag gestuurd te werk gaan, zodat het goed aansluit op de behoefte van de mensen.

Partners