Project omschrijving

ARMOEDE BESTRIJDING

Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Time to Help steunt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Dit doen wij door het organiseren van activiteiten in de buurt die hen zelfredzamer maken, voedselhulp via de Voedselbank en de verschillende wijkteams, kledinghulp, speelgoed en educatieve materialen voor de kinderen.

Onze Projecten