Het Bestuur bestaat uit vier bestuursleden, waarvan één voorzitter die vertegenwoordigt het rechtspersoon van stichting Time to Help.

Het bestuur van Stichting Time to Help Nederland bestaat ten dage uit 3 leden, te weten;

Dhr. Burhanetdin Karademir Bestuursvoorzitter
Dhr. Adem Kosem Secretaris
Dhr. Erhan Sen Penningmeester

Het Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de naleving van de wet- en regelgeving en de resultaatontwikkeling van stichting Time to Help.