Wij zijn als stichting Time to Help enorm trots op deze samenwerking, die het beste bij ieder naar boven brengt.

Na de kennismaking begin dit jaar tussen Dhr. Ömer Tozkoparan, directeur van de hulporganisatie Stichting Time to Help, en Mevr. Sefa Akbulut van Stichting Mara in de Wijk, ontstond het  idee om een gezamenlijke actie op te zetten rondom mensen die het financieel moeilijk hebben in Rotterdam Zuid. De medewerkers van Stichting Mara in de Wijk horen regelmatig over verborgen armoede, met name onder allochtonen. Onder bepaalde bewonersgroepen heerst zoveel schaamte omtrent het financieel niet rond kunnen komen, of er is zo weinig kennis over bestaande hulpverleningsorganisaties zoals de Voedselbank, dat zij verstoken zijn van hulp en steun.

Stichting Time to Help houdt grote campagnes tijdens het Offerfeest in verschillende landen, ondermeer acties voor in Afrika, Oost-Europese landen en het Midden Oosten. Dit maal dus ook een binnenlandcampagne voor een actie in Rotterdam Zuid. Het idee was om minimaal 50 mensen/gezinnen uit het gebied Rotterdam/Feijenoord te voorzien van een vleespakket in de week van het Offerfeest. Volgens de regels van het Islamitische Offerfeest moeten moslims immers een derde deel van een voor het Offerfeest geslacht dier delen met mensen die het geld niet hebben om een dier te laten slachten.

De afspraak was dat Stichting Time to Help zou zorgen voor de benodigde financiële middelen en een slager die zou willen meewerken. Stichting Mara in de Wijk zou via haar vertrouwenspersonen en netwerkcontacten in het gebied Feijenoord zorgen voor aanmeldingen van mensen/gezinnen die zo’n vleespakket goed kunnen gebruiken omdat ze in financiële nood verkeren. Binnen 10 dagen waren er al 80 aanmeldingen. Voor een groot deel waren deze aanmeldingen afkomstig van het wijkteam Hillesluis en de door Stichting Mara in de Wijk getrainde vertrouwenspersonen. Het betrof mensen van allerlei culturen en geloven.

Op de tweede dag van het Offerfeest was het dan zover. De mensen hadden informatie gekregen dat ze op een vooraf afgesproken tijdstip hun vleespakket konden afhalen bij supermarkt Sahan aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam. Hier hadden vrijwilligers van stichting Time to Help samen met de slager gezorgd voor keurig voorverpakte pakketten van 3 à 4 kilo vlees per gezin. Uiteindelijk hebben 75 mensen/gezinnen op die dag een vleespakket ontvangen.

Stichting Time to Help en Stichting Mara in de Wijk kijken terug op een geslaagde Offerfeestactie en kregen achteraf veel positieve reacties op dit initiatief. Wellicht zet dit de toon voor een jaarlijkse Offerfeestactie van Stichting Time to Help in Rotterdam. De ervaringen van deze pilot in het gebied Feijenoord kunnen dan als voorbeeld dienen voor acties in andere wijken van Rotterdam. Stichting Mara helpt ook dan graag weer mee.

Bij deze bedanken we iedereen die deze actie mede mogelijk heeft gemaakt: De sponsoren en vrijwilligers van Stichting Time to Help, de vertrouwenspersonen van Stichting Mara in de Wijk en medewerkers van het wijkteam Hillesluis. Door ieders inzet zijn 75 mensen/gezinnen uit Feijenoord die in financiële moeilijkheden verkeren blij gemaakt met een onverwacht cadeau tijdens het Offerfeest.

offer11