Visie, missie en doelstellingen

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in november 2012, als opvolger van stichting All For Life die in juni 2012 was opgericht. Wij zijn een goede doelen organisatie die zich wereldwijd inzet voor ‘Iedereen die hulp nodig heeft’ voor de verbetering van levensomstandigheden van de minderbedeelden in de samenleving.

Visie & Missie

TTH heeft één grote opdracht en zet zich in voor ‘de zorg en ondersteuning aan iedereen, die dat nodig heeft’, met andere woorden; TTH wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling in de maatschappij met het tot stand brengen van succesvolle projecten, door deze samen met enthousiaste vrijwilligers te realiseren.

TTH verwoordt haar missie als volgt: ‘Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft’.

Doelstellingen

TTH heeft ten doel:

  1. Het zowel financieel als materieel ondersteunen van de hulpbehoevenden;
  2. Het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in binnen- en buitenland, ongeacht de geografische ligging, taal, godsdienst, geloof, ras, geslacht.
  3. Het bevorderen van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Werkwijze

Stichting Time to Help zet zich wereldwijd in voor ‘iedereen die hulp nodig heeft’ en stelt ‘de mens’ centraal in haar uitgangspunt. Om voor de behoeftigen hulp te kunnen realiseren heeft stichting Time to Help diverse projecten en activiteiten lopen.

Voor het ondersteunen van diverse projecten en activiteiten werkt stichting Time to Help samen met de partnerorganisaties ‘Kimse Yok Mu’ en andere Time to Help instellingen binnen Europa. Projecten als ‘Weeskinderen’, Schoon water’ en ‘Onderwijs’ lopen samen met de partnerorganisatie ‘Kimse Yok Mu’. Kledinginzamelingsprojecten en het project ‘Denk maar: Ik heb al gegeten’ loopt in Europa en in samenwerking met andere Time to Help instellingen in andere Europese landen. Deze projecten verschillen inhoudelijk wel van elkaar maar hebben uiteindelijk hetzelfde doel en draaien om het helpen en ondersteunen van mensen die het erg moeilijk hebben.