ARMOEDEBESTRIJDING NL

Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor.

Jouw steun telt en kan levens veranderen

Kies uw offerdonatie, selecteer het aantal en vermeld elke naam in de omschrijving.

Persoonlijke gegevens
Totaalbedrag: 0

Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor. Meer dan 900.000 Nederlanders leven onder de armoedegrens, waaronder 221.000 kinderen. Door de inflatie en stijgende vaste lasten hebben mensen steeds vaker hulp nodig. En dat aantal loopt op: volgend jaar gaat het volgens het Centraal Planbureau al om een miljoen mensen. Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn leven en uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Ieder mens telt en heeft recht op een volwaardig bestaan. Alles wat je aandacht geeft groeit, en wij willen mensen zien groeien. Time to Help steunt de meest kwetsbaren in onze samenleving, die de zorgen van deze mensen even wegnemen. In de afgelopen jaren is het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank gestegen. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedsel. Om de voedselbanken te steunen organiseert Time to Help samen met vrijwilligers diverse inzamelingsacties. Dit doen we door het inzamelen van boodschappen, waarbij we mensen vragen extra boodschappen te doen voor de Voedselbank. Daarnaast zijn we in contact met groothandels om voedselverspilling tegen te gaan en vragen hen voor het doneren van grote ladingen voedsel of restpartijen aan de Voedselbank. Naast de Voedselbank steunen wij via de wijkteams gezinnen in armoede. Periodiek gaan we bij hen, die zich eenzaam voelen op bezoek met warme maaltijden. Het thema ‘Vluchteling’ staat al een lange tijd hoog in de lijst op de Europese agenda. Ook hier in Nederland hebben wij veel ‘nieuwe’ Nederlanders mogen ontvangen. Meer dan de helft van de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar ons land zijn gevlucht is eenzaam en heeft moeite om sociale contacten aan te gaan. In samenwerking met onze bevlogen vrijwilligers bezoeken wij in verschillende vluchtelingenkampen gezinnen met voedselhulp & boodschappenkaarten en organiseren periodiek activiteiten, zodat zij zich ook gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. De eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iemands eenzaamheid doorbreken kan iedereen. Met ons thema SHARE THE LOVE richten we ons op Eenzame Ouderen en Dak- en thuislozen om te laten weten dat ze niet worden vergeten. Met warme maaltijden, bloemen, fruit en kaartjes gaan we op pad en brengen een bezoek bij hen. Samen maak je het verschil.