WIE ZIJN WE?

WAAR STAAN WE VOOR?

Missie

Het ondersteunen en voorzien van de primaire behoeftes van mensen in armoede voor een structurele verbetering van de zelfredzaamheid.

Visie

Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een menswaardig bestaan met schoon drinkwater, gezondheidszorg, voedsel, onderwijs en mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Doelstellingen

We maken ons sterk voor een samenleving waarin plaats is voor ieder mens. Dit doen we voor iedereen.

Werkwijze

Voor het realiseren van onze doelen en het bereiken van de lokale gemeenschap  werken we samen met lokale organisaties in landen waarin we actief zijn.

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN

Omdat we geloven dat het nu tijd is om te helpen!

Sinds 2010 is  stichting Time to Help wereldwijd actief in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van minder bedeelde mensen. Onze missie is gebaseerd op het streven naar een rechtvaardige samenleving, waarbij we in 25 verschillende landen diverse projecten realiseren en ondersteunen om positieve verandering te brengen. Door middel van gerichte initiatieven, waaronder onderwijsprogramma’s, gezondheidsvoorzieningen, schoon drinkwater en projecten voor duurzame ontwikkeling. Door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen streven we ernaar om oplossingen te bieden die de zelfredzaamheid bevorderen.

 

Samen maken we het verschil en werken we aan een betere toekomst voor iedereen.

Met een team van toegewijde vrijwilligers en partners proberen we een positieve impact te creëren op het dagelijks leven van mensen in nood. Of het nu gaat om het verschaffen van noodhulp, het inslaan van putten voor schoon drinkwater, het organiseren van medische missies in ontwikkelingslanden of het bevorderen van educatieve projecten, we geloven in praktische actie om verandering te stimuleren. 

Stichting Time to Help richt zich niet alleen op internationale ontwikkelingshulp, maar ook op de armoedebestrijding in Nederland. Ondanks dat Nederland als een van de rijkste landen wordt beschouwd, is de armoede hier aanwezig. Dit uit zich in financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en eenzaamheid. We streven ernaar om ook in het thuisfront een verschil te maken en deze uitdagingen aan te pakken.   

Dankzij de steun van donateurs kunnen we blijven streven naar een wereld waarin niemand wordt achtergelaten. Door transparantie en verantwoording te waarborgen, willen we het vertrouwen van onze gemeenschap behouden en laten zien dat samenwerking de sleutel is tot duurzame vooruitgang. 

250

VERSCHILLENDE
LANDEN

1200
+

TROUWE
DONATEURS

10
,5k

GEWELDIGE
VRIJWILLIGERS

10850

SUCCESVOLLE
CAMPAGNES

JAARSVERLAG 2022

Het jaaroverzicht van 2022 in beeld. Wereldwijde klimaatveranderingen, rampen tot conflicten; Wij blijven ons inzetten voor een betere samenleving.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten.

JAARSVERLAG 2023  JAARERENING 2023 

Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2022  JAARERENING 2022 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2021  JAARERENING 2021 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2020  JAARERENING 2020 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2019  JAARERENING 2019 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2018  JAARERENING 2018 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2017  JAARERENING 2017 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2016  JAARERENING 2016 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2015  JAARERENING 2015 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2014  JAARERENING 2014 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2013   JAARERENING 2013 
Wij pubşliceren ieder jaar een uitgebreid jaarverslag en een financiële jaarrekening waarin al onze inkomsten, uitgaven en resultaten staan vermeld. Hieronder vind je links naar de relevante documenten. JAARSVERLAG 2012  JAARERENING 2012 

Time To Help NL Bestuursleden