PROJECTEN

Vluchtelingen

Alles achter moeten laten en naar een ander land moeten vluchten. Wereldwijd miljoenen zijn hiertoe gedwongen. Mensen op de vlucht voor geweld hebben recht op bescherming en onderdak. Steun vluchtelingen.

Renovatie Weeshuis

Kinderen moeten zien te overleven in de harde realiteit van armoede, honger en verwaarlozing. Samen kunnen we een positief verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en met liefde een hoopvolle toekomst geven. 

Noodhulp

Aardbevingen, overstromingen, daar waar een natuurramp plaatsvindt, bieden we direct hulp door de slachtoffers te voorzien van medische zorg, water, voeding en kleding. Samen maken we een verschil.

Schoon drinkwater

De toegang tot veilig drinkwater is een mensenrecht. In verschillende kansarme landen werken we aan de bouw van waterputten en dragen bij aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

Kind en Educatie

Kinderen moeten zien te overleven in de harde realiteit van armoede, honger en verwaarlozing. Samen kunnen we een positief verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en met liefde een hoopvolle toekomst geven.

Cataract

In Afrika zorgt cataract (staar) voor een enorme beperking van mogelijkheden van duizenden mensen. Zo kunnen veel mensen niet zelfstandig lopen en werken als gevolg van cataract.

Qurban

Qurban brengt ons samen! Hoop bouw bruggen. Duizenden hulpbehoevende mensen verheugen zich ieder jaar op het Qurban. Samen vieren we het Offerfeest!

Ramadan

Ramadan, de maand van saamhorigheid, liefdadigheid en hoop. Samen vieren we Ramadan, waar liefdadigheid en hoop samenkomen om een blijvende impact te creëren. 

Medische Missie

Reizende teams bieden levensreddende kosteloos medische zorg en operaties aan arme mensen die dringend medische zorg nodig hebben in afgelegen dorpen in Afrika.

Armoedebestrijding NL

Ieder mens telt en heeft recht op een volwaardig bestaan. Time to Help steunt de meest kwetsbaren in onze samenleving die de zorgen even wegnemen. Alles wat je aandacht groeit!