VLUCHTELINGEN

Help mee. Geef voor vluchtelingen. Wereldwijd Op de Vlucht: Meer dan 100 Miljoen Mensen Getroffen door Oorlog, Geweld en Vervolging.

Jouw steun telt en kan levens veranderen

Persoonlijke gegevens
Totaalbedrag: 0

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld en onderdrukking. Dagelijks wagen duizenden vluchtelingen de oversteek naar Griekenland, veelal uit door oorlog verscheurde landen zoals Syrië, Irak, Eritrea, Pakistan en Afghanistan en neemt ook het aantal aan politieke vluchtelingen uit Turkije toe. Volgens de actuele cijfers bevinden er zich momenteel 90.000 vluchtelingen in Griekenland. Veel mensen zijn gescheiden van hun families die al eerder naar andere landen binnen Europa zijn vertrokken. 

Vluchtelingen moeten in tijdelijke kampen verblijven waar de omstandigheden zeer slecht zijn. Er zijn lange wachtrijen voor eten en drinken. Kinderen zijn ongeschoold en hun ouders kunnen geen werk krijgen. Velen raken getraumatiseerd en lijden aan emotionele stress en zien geen verbetering van hun omstandigheden in de nabije toekomst. Hun toekomst en die van de anderen die op dit moment in Griekenland verblijven is onzeker; ze weten niet of ze worden teruggestuurd of dat ze verder mogen reizen. Mensen belanden in overvolle kampen met beperkte bewegingsvrijheid en in sommige gevallen op straat, waardoor mensen aan hun eigen lot worden overgelaten. Vluchtelingen en migranten worden geconfronteerd met honger en armoede.

Een grote groep van deze vluchtelingen bevinden zicht in Athene en omgeving. Eilanden als Lesbos en Kos kunnen de stroom vluchtelingen niet meer aan. De registratie en verwerking van asielaanvragen is overbeladen en verloopt zorgwekkend, zowel op de eilanden als op het Griekse vasteland. Een uitdaging voor de hulporganisaties en lokale organisaties om voldoende onderdak, eten en drinken en sanitaire voorzieningen te realiseren, voor de aanhoudende stroom vluchtelingen. Vluchtelingen in Griekenland zoeken wanhopig naar manieren om de maanden door te komen.

Het belang om de situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland te verbeteren. In Athene kijkt de migratiecrisis je recht in het gezicht. Mensen belanden in overvolle kampen met beperkte bewegingsvrijheid en in sommige gevallen op straat, waardoor mensen aan hun eigen lot worden overgelaten. Hulporganisaties zetten alles bij alles om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. De nood is enorm. Samen voor elkaar? Help mee!

Wij steunen vluchtelingengezinnen in Griekenland met basisbehoeften (onderdak, voedsel) en onderwijs, proberen we de druk op gezinnen te verlichten.