QURBAN

Samen vieren we het Offerfeest Wij geloven erin dat ‘liefde & aandacht’ bruggen kan bouwen tussen mensen over de hele wereld.

Jouw steun telt en kan levens veranderen

Persoonlijke gegevens
Totaalbedrag: 0

Wij geloven erin dat ‘liefde & aandacht’ bruggen kan bouwen tussen mensen over de hele wereld.

Qurban, ook wel bekend als Udhiyah, is een islamitische offer traditie die wordt uitgevoerd tijdens het Islamitische feest van Eid al-Adha. Het wordt gedaan ter herdenking van de bereidheid van de profeet Ibrahim (Abraham in het christendom en jodendom) om zijn zoon te offeren in gehoorzaamheid aan Gods gebod.

Tijdens de Qurban – periode, die plaatsvindt op de 10e dag van de islamitische maand Dhu al-Hijjah, offeren moslims een dier, zoals een schaap, geit, rund of kameel. Het vlees van het geofferde dier wordt verdeeld onder de armen, familieleden en anderen in nood. 

Qurban is een tijd waarin liefdadigheid en solidariteit centraal staan. Daarom organiseren we jaarlijks de Qurban campagne en kloppen aan bij hulpbehoevende mensen om hen offervlees te kunnen geven, zodat ook zij tijdens het offerfeest kunnen genieten. Wij geloven erin dat ‘liefde en aandacht’ bruggen kan bouwen tussen mensen wereldwijd.

De voorbereidingen voor Qurban beginnen enkele maanden voor het eigenlijke offerfeest, Eid al-Adha. Enkele stappen in deze voorbereidingen zijn:

Campagnes: Financiële middelen worden ingezameld voor de aankoop van offerdieren en de distributie van het vlees. Logistieke planning: Het plannen van de logistiek voor het offeren, slachten en verdelen van het vlees vereist zorgvuldige coördinatie. Dit omvat het identificeren van geschikte slachtplaatsen, transportregelingen en distributiekanalen.

Communicatie met gemeenschappen: Communicatie en organisatie met de lokale gemeenschappen om hen te informeren over de aanstaande Qurban – activiteiten, de doelstellingen van de campagne en hoe ze kunnen deelnemen of bijdragen. Voldoen aan voorschriften: Er wordt aandacht besteed aan het voldoen aan religieuze voorschriften met betrekking tot het selecteren, slachten en verdelen van de dieren, om ervoor te zorgen dat de Qurban in overeenstemming is met islamitische principes.Deze voorbereidingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Qurban op een georganiseerde en respectvolle manier wordt uitgevoerd, met een focus op liefdadigheid en het vervullen van religieuze verplichtingen.

Samen vieren we het Offerfeest!

Het grote feest. Daarom gaan we op stap en organiseren we jaarlijks de Offer/Qurban campagne en kloppen van deur tot deur bij de hulpbehoevende mensen aan om hen offervlees te kunnen geven, zodat ook zij tijdens offerfeest kunnen genieten. Daarnaast verblijden we kinderen met feestpakketten door schoenen, kleding en snoepgoed te delen. 

Hulpbehoevende mensen kijken elk jaar naar ons uit en verwachten ons. Namens u brengen we graag uw offer bij hen die het hardst nodig hebben. Voor velen is dit het enige moment waarop zij vlees nuttigen.

Resultaten Qurban 2024; Samen hebben we met honderden vrijwilligers offervlees gedeeld aan meer dan 235.000 hulpbehoevende mensen in verschillende landen in Afrika, Jemen, Libanon en in Pakistan. Mooi om al die blije gezichten te zien toen we offervlees kwamen brengen en delen. Qurban brengt ons samen. Bedankt.