SCHOON DRINKWATER

‘’Water een humanitair recht”

Jouw steun telt en kan levens veranderen

Persoonlijke gegevens
Totaalbedrag: 0

Per dag sterven 30.000 mensen door watergebrek! Bijna 1 miljard mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot schoon drinkwater.De toegang tot gezond en veilig schoon drinkwater is een mensenrecht. Water betekent veel en is niet alleen een bijdrage aan de gezondheid van de mensen, maar ook aan de zelfredzaamheid, educatie en ontwikkeling. In verschillende kansarme landen werken we aan de bouw van waterputten en dragen we bij aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

Water een humanitair recht! Het graven van waterputten in Afrika is een belangrijke strategie om de toegang tot schoon water te verbeteren. Waterputten kunnen gemeenschappen voorzien van een betrouwbare bron van drinkwater, waardoor ze niet afhankelijk zijn van vervuild oppervlaktewater of lange afstanden hoeven af te leggen om water te halen. In veel Afrikaanse landen is het halen van water uit een put een vrouwentaak. Vrouwen en meisjes lopen kilometers heen en weer voor het halen van water. In de tijd die ze hieraan besteden kunnen ze niet naar school of naar hun werk. Daarnaast kan de route naar een ver gelegen waterbron gevaarlijk zijn. Time to Help pakt het probleem aan en werkt op basis van kleinschalige projecten met lokale partners in verschillende landen en regio’s. Deze partners weten wat er in het land speelt, begrijpen de cultuur en weten hoe ze de lokale bevolking kunnen bereiken en helpen.

Het inslaan van een waterput bedraagt vanaf €1200,- en verschilt per land. Gedurende het project krijgt u informatie over de locatie, de voortgang van de waterput en na het inslaan van de waterput ook beelden en bewijs. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw waterput te benoemen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 0621128182 of een email sturen naar info@timetohelp.nl