CATARACT

‘’ Samen voor een zichtbaar betere toekomst ‘’

Jouw steun telt en kan levens veranderen

Persoonlijke gegevens
Totaalbedrag: 0

Cataract is de belangrijkste oorzaak van blindheid in Afrika

Volgens IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness) hebben 285 miljoen mensen een visuele beperking, waarvan 246 miljoen slechtziend en 39 miljoen mensen blind. De hoofdoorzaak van blindheid is armoede. Vaak hebben deze mensen geen toegang tot medische zorg noch tot educatie en werk. Meer dan 6 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid. Meer dan de helft van alle mensen die onnodig blind is, heeft cataract.

Cataract, ook wel staar genoemd, is een vermindering van het gezichtsvermogen door de vertroebeling van de lens. Als cataract niet wordt behandeld, kan de ziekte leiden tot blindheid. Meestal is cataract een ouderdomsverschijnsel, maar ook kinderen kunnen blind zijn door cataract. Een moeder die bijvoorbeeld rubella (ook wel rodehond genoemd, een besmettelijke vlekjesziekte veroorzaakt door een virus) heeft tijdens de zwangerschap, loopt veel kans om een kind met aangeboren cataract op de wereld te zetten.

In Afrika zorgt cataract (staar) voor een enorme beperking van de mogelijkheden van duizenden mensen. Zo kunnen veel mensen niet meer zelfstandig lopen en werken door wazig zicht. De ziekte heeft geen invloed op het gezichtsveld en is te verhelpen met een relatief simpele ingreep. Tijdens een cataractoperatie vervangt een oogarts de troebele lens door een kunstlens.

Stichting Time to Help ondersteunt lokale partners in Kenia, Oeganda en Mali voor het behandelen en genezen van patiënten met staar. Geef iemand zijn zicht terug en je geeft zijn glimlach terug. Een staaroperatie bedraagt €100,-.