Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Time to Help Nederland bestaat ten dage uit 3 leden.

Het Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de naleving van de wet- en regelgeving en de resultaatontwikkeling van stichting Time to Help

  • Bestuursvoorzitter
    Dhr. Burhanetdin Karademir

  • Secretaris
    Dhr. Adem Kosem

  • Penningmeester
    Dhr. Erhan Sen

Klik hier voor het beleidsplan.