De Ware Kanjers In Kenia

December 2023

We gaan weer bouwen! Van kapotte golfplaten naar veilige muren.

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én voor een samenleving van de toekomst. Een kind dat onderwijs krijgt, krijgt mooie kansen voor de toekomst. Naast het bieden van onderwijs is aandacht erg van belang, een daad van liefde. Alles wat je aandacht geeft groeit. En wij willen kinderen blij zien opgroeien in een gezonde omgeving waar kinderen zich waardevol voelen. 

Een wereld met zeggenschap over hun eigen leven, dromen en wensen.

De afgelopen periode zijn we met een groep liefdevolle vrijwilligers, die zich vanuit compassie met hart en ziel inzetten voor anderen in Kenia geweest. Het ging om de wederopbouw van weeshuis ‘Act of Hope’ waar 68 weeskinderen aan hun lot zijn overgelaten met alle gevolgen. Het tehuis bestaat in zijn geheel uit kapotte golfplaten, opgericht in 2012, gesteund door zeven vrijwilligers en biedt onderwijs aan 68 leerlingen (3 tot 18 jaar), veelal uit gebroken gezinnen, waarvan 32 weeskinderen.  De kanjers van Stichting Time to Help begrijpen de situatie beter en beseffen dat de kinderen hier iedere dag in strijd zijn om te overleven en dat er meer stappen nodig zijn voor de basis.

Gedurende ons verblijf hebben we alles vastgelegd en uiteindelijk is er een documentaire film tot stand gekomen. Een unieke inzage over het gehele proces met van het project met vrijwilligers.