WAT GEBEURT ER IN NEDERLAND?

Alhoewel Nederland tot één van de rijkste landen van Europa behoort, komt armoede hier in zekere mate voor. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Time to Help steunt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en door het organiseren van verschillende activiteiten brengen we eenzame ouderen, dak- en thuisloze mensen, vluchtelingengezinnen in verschillende kampen onder de aandacht door hen kleding- en voedselhulp te bieden.

HOE HELPEN WE NU?

Met bloemen, fruit en kaartjes zijn we op valentijnsdag op pad geweest in Rotterdam en Delft om de liefde te delen met eenzame ouderen en dakloze mensen.

SHARE THE LOVE

IFTAR BOOT

In Rotterdam gaan we samen voor een betere buurt. Iedere week gaan we langs de deuren met warme linzensoep bij Rotterdammers die zich eenzaam voelen.

Steeds vaker zien we dakloze mensen door de stad lopen, die zicht geen goede winterspullen kunnen permitteren en hebben hen met spullen verblijd.

VLUCHTELINGEN PROJECT