WAT GEBEURT ER IN PAKISTAN?

In 2023 telt de bevolking van Pakistan 240 miljoen inwoners. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De werkeloosheid is er groot en basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg zijn niet voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft de bevolking in de afgelopen maanden ook nog eens te maken gekregen met de meest verwoestende overstromingen. Hierdoor zijn huizen en voorzieningen weggevaagd. Scholen, gezondheidszorg, bruggen en wegen zijn door het natuurgeweld op grote schaal verwoest. Voedsel en schoon drinkwater is er vrijwel niet; voorraden zijn verloren gegaan. Er is veel nodig om de bevolking steun te bieden en weer in hun kracht te zetten. We bieden hier voedsel, medische zorg, onderdak en schoon water door het inslaan van waterputten.

HOE HELPEN WE NU?

In samenwerking met een lokale oganisatie distribueert stichting Time to Help voedselhulp en warme maaltijden in verschillende delen van het land.

RAMADAN PROJECT

WATERPROJECT

Onze eerste prioriteit is water. We werken aan de bouw van waterputten in afgelegen gebieden. Zo dragen we bij aan de zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

Medische screenings, voedselhulp en waterbestendige tenten gedeeld om onderdak te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen.

MEDISCH PROJECT

QURBAN PROJECT

Ieder jaar opnieuw delen we met de meest kwetsbare mensen in de sloppenwijken van Pakistan offervlees en vieren we samen feest