WAT GEBEURT ER IN ROEMENIë?

Inmiddels is Roemenië al dertien jaar lid van de Europese Unie (EU), maar de armoede is nog niet verdwenen. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot en leeft een kwart van de inwoners in extreme armoede. Uit een studie van World Vision Roemenië blijkt dat 2 op de 3 huishoudens in de plattelandsgebieden worden geconfronteerd met gebrek aan de meeste materiële zaken. In cijfers betekent dat dat 66,1% van de Roemenen die op het platteland leven onvoldoende inkomen heeft om minimaal rond te kunnen komen. Armoede vertaalt zich dus in gebrek aan onderwijs, ziekte en veel te weinig voedsel, en de Roemeense plattelandskinderen kiezen de kortste maar onzekere weg; de school verlaten en werken in de landbouw.

HOE HELPEN WE NU?

Wij zetten ons in voor de minder bedeelden en verzorgen Voedselhulp

VOEDSELPROJECT

ROEMENIE